blog

Nová vládní opatření pro vstup osob do haly

Ode dne (22. 11. 2021) se změnila vládní opatření, která se dotknou i turnajů OFL. Od 22. 11. 2021 platí tato opatření:

  • Děti do dosažení věku 12 let nadále nebudou muset prokazovat bezinfekčnost, aby mohly vstoupit na halu.
  • Mládež od 12 do 17 let na halu může, pokud se prokáže očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, pro tuto věkovou kategorii platí i negativní PCR test (platnost je sedm dní).
  • Dospělí (18 let a starší) se mohou prokázat pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, neplatí PCR test (výjimka osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou), platnost PCR testů pro účastníky utkání, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je sedm dní.

 

Dojde ke zrušení možnosti prokazování bezinfekčnosti antigenními testy a samotesty. Již tedy nebude možné žádným způsobem použít pro vstup na utkání antigenní test ani samotest provedený na místě.

Nadále pro všechny zůstává možnost prokázat bezinfekčnost ukončeným očkováním, od kterého uplynulo alespoň 14 dní nebo proděláním covidu v posledních 180 dnech. Tímto způsobem se mohou prokazovat shodně účastníci utkání i diváci.

 

Dojde k omezení možnosti prokazování bezinfekčnosti PCR testem. Prokázat bezinfekčnost PCR testem již nebude obecně možné. Prokázat se PCR testem budou moci jen určité skupiny osob:

  • osoby, které mají zahájené očkování;
  • osoby, které mají potvrzení, že se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat;
  • pro tyto osoby bude platnost PCR testu 72 hodin, pokud jdou na utkání jako diváci a 7 dní, pokud jdou na utkání jako účastníci utkání (členové družstev, rozhodčí, pořadatelé);
  • mládež od 12 do 17 let – viz výše.

 

Hraniční věk

  • je mi 12 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, anebo negativním PCR testem, který není starší sedmi dnů (v případě, že jsem účastníkem utkání) nebo 72 hodin (pokud jsem divák),
  • je mi 18 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. PCR test mohu využít pouze v případě, že jsem osoba s neukončeným očkováním či, která se ze zdravotních důvodů očkovat nemůže.

Přílohy